• Projektovanie elektrických zariadení, elektrických inštalácií, systémov ochrany pred atmosférickým bleskom (bleskozvodov) a uzemňovacích sústav.

  • elektroinštalácie priemyselných objektov
  • elektroinštalácie objektov občianskej výstavby (rodinných domov, bytov, bytových domov)
  • prípojky NN - domové, vzdušné, zemné
  • osvetlenie exteriérov, interiérov, osvetlenie plôch a fasád objektov
  • vzdušné a káblové vedenia NN, VN, VVN
  • rozvodne NN, VN
  • trafostanice TS22/0,4kV
  • bleskozvodná inštalácia a uzemňovacie sústavy - klasické aj aktívne bleskozvody
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

  • elektroinštalácií
  • el. zariadení
  • spotrebičov, ručného náradia
  • pracovných strojov
 • Montáž, údržba a opravy vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch A.

  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • Elektromontážne práce

 • Výroba rozvádzačov

 • Poradenská činnosť