Výstavba trafostanice, preložka inžinierskych sietí alebo iné distribučné činnosti sú  veľmi náročné najmä po administratívnej stránke.  Na získanie jednotlivých povolení je potrebné vypracovať množstvo dokumentov. Vyhraďte si preto dostatok času a naštudujte si množstvo predpisov potrebných na ich vybavenie. Obrňte sa trpezlivosťou.

Naozaj to chcete robiť sami ?

Nakoľko v tejto oblasti už dlhšie pôsobíme a prešli sme si všetkými činnosťami od prvotnej žiadosti o povolenia až po kolaudačné rozhodnutie, ponúkame Vám naše skúsenosti. Nechajte to na nás.

Radi Vám pomôžeme s:

  • prípravou podkladov pre jednotlivé žiadosti
  • prípravou obchodných a technických podmienok
  • vypracovaním projektov
  • komunikáciou s doknutými úradmi
  • komunikáciou s distribučnou spoločnosťou
  • energetickým a technickým poradenstvom
  • kompletným zastrešením celého procesu

AK SI PRAJETE VYPRACOVAŤ PONUKU, KONTAKTUJTE NÁS>