Revízie bytov, domov a budov

Vykonávam východiskové, periodické a mimoriadne revízie elektrických inštalácií a elektrických rozvodov na stavbách, v domácnostiach, inštitúciách aj firmách a kontroly elektroinštalácií.


Kde vykonávam revízie elektroinštalácií:

 • na stavbách
 • v domácnostiach
 • v bytových domoch
 • v priemyselných objektoch
 • v administratívnych objektoch
 • vo firmách
 • na elektro-rozvádzačoch

Revízie bleskozvodov

Vykonávam východiskové, periodické a mimoriadne (po zásahu bleskom) revízie systémov vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. V dnešnej dobe ochrana pred bleskom (LPS - Lightning Protection System) nie je už len klasický bleskozvod, ale aj vnútorná ochrana elektrických rozvodov pre bleskom, ktorá pozostáva najmä z rôznych pospojovani a vhodných kombinácií prepäťových ochrán. 

Revidujem ochrany pre bleskom (LPS):

 • na bytových domoch
 • na priemyselných objektoch

Revízie spotrebičov a náradia

Vykonávam pravideľné kontroly a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia všetkých kategórií, domácich aj priemyselných. Vytvorenie kompletnej systémovej evidenicie. 

Zaistím revízie:

 • elektrických spotrebičov pre domácnosti
 • elektrických spotrebičov v priemysle činnosti vo vnútorných a vonkajších priestoroch
 • elektrických spotrebičov vo verejných priestoroch a objektoch (skôlky, školy, hotely, bary)
 • elektrických spotrebičov v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a ambulanciách 
 • elektrických spotrebičov v priestoroch a objektoch pre administratívne účely
 • elektrických nepripevnených svietidiel
 • elektronických zariadení informačnej techniky
 • prístrojov používaných v laboratóriách
 • predlžovacích prívodov a odpojiteľných prívodov
 • elektrického ručného náradia
 
Doplnkové služby:
 • Prípadne vzájomnej komplexnej spolupráce výhoda zavedenia všetkých revízií (elektroinštalácie, bleskovodov, spotrebičov,..) do evidenice a sledovanie blížiacich sa povinných termínov revízii za Vás v súlade s platnými normami a vyhláškami. 
 • Po dohode riešenie opráv zistených závadami na elektroinštalácii v rámci revízií elektroinštalácie. 

Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám rád vypracujem cenovú ponuku.